Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Izziv pred nami …

Ko odkrijemo, da Bog biva, da je osebno bitje in da nas ima rad, se odločimo, da bo naše življenje potekalo v prijateljstvu z Njim. Nato se nam »zgodi«, da bi se z njim radi pogovarjali. Priložnosti je dovolj in veliko.

A za molitev se je treba odločiti. Vsakič znova. Želim, da bi Vam odločitev za molitev v mesecu oktobru čim večkrat uspela.

Naj postane molitev temelj našega življenja in vsakega našega dne. Samo z njo in na njej lahko gradimo tisto, kar ima resnično vrednost in trdnost.

Iz aktualne številke župnijskega glasila Naš zvon