Spoštuj očeta in mater

V četrti Božji zapovedi Bog od otrok in odraslih zahteva, da spoštujemo očeta in mater. Oni so tisti, ki so nam od Boga posredovali življenje. Spoštujemo jih zaradi njihove ljubezni, požrtvovalnosti in dobrote, ki se od njih razlivajo na nas in na vse naše življenje.
Sveto pismo pravi: »Kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanje grehov in kdor časti mater, je kakor tisti, ki si nabira zaklade« (prim. Sir 3, 2-4).
Spoštovanje do staršev vključuje tudi spoštovanje do starih staršev in vseh ostarelih. Ljubiti njih pomeni ustvarjati pogoje za človeka vredno življenje, ki se obrestuje v sreči določene družbe in v življenjski moči naroda. Moderno temu rečemo »medgeneracijsko sožitje«. Ta notranja in zunanja moč je odvisna od zdravih družin in njihovega ozračja, ki ga v nadaljevanju diha tudi mladi rod.
Preveč je že bilo napisanega in povedanega o teh odnosih. Bojim se, da črka o »vsem tem« ostaja le na papirju. Kljub mnogim pozivom politike, stroke, Cerkve … se premalo spreminja na bolje. In nič se tudi ne bo, če IV. Božje zapovedi ne bomo živeli. Sicer jo poznamo. Zelo pa je usodno, da je ne živimo.

Sv. Mati Marija in sv. Jožef, ostanita varuha naših družin.

župnik

iz aktualne številke glasila Naš zvon