Bo Jezus (bolj) med nami?

PET IMEN ZANJ.
Velikokrat ste jih že slišali, a nanje niste bili posebej pozorni. Izrekel jih je prerok Izaija:

ČUDOVITI SVETOVALEC. Vsi jih potrebujemo. Nam je dan v Kristusu. Vsaka njegova beseda je dragocena, ker dviga in vodi v življenje.
MOČNI BOG. Na pomoč nam prihaja Bog, ki je silen. Z besedo je ustvaril vse in v Besedi je postal človek. Ta močni Bog deluje tudi v nas. Brez njega nas ne bi bilo.
VEČNI OČE se v »tisti božični noči« rodi in kot otrok pride med nas. Ljubezen do vsega življenja in do vsakega človeka sta v Njem, večni in neskončni.
KNEZ MIRU prihaja med nas, da nas zdaj in tukaj pomiri. On je edini, ki zmore umiriti naša srca in pomiriti sprte narode. Zelo nam je v teh »čudnih« časih potrebna prav beseda miru, ker samo ob Njem lahko živimo brez strahu.
KRISTUS GOSPOD pa je večno ime tega otroka. Vsakemu je podarjen. Vsakemu je dan. On je Bog od Boga, luč od luči. Naš brat in naš Odrešenik.

Bo po letošnjem božiču JEZUS bolj med nami?

župnik

iz aktualne številke Našega zvona