Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 18.30, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Srečno!

Lepo in prav je, da si ljudje na začetku novega leta voščimo: »Pa srečno novo leto!« Beseda »sreča« v sebi skriva nekaj, kar naj ne bi nikoli minilo. Vsak pa polaga vanjo nekaj svojega. …

Verni poznamo še eno srečo. Srečo z veliko začetnico. To je Bog, ki je Življenje našega življenja in veselja. On je postal eden izmed nas in živi z nami ter nam že na zemlji zagotavlja srečo. Ta ne bo končala kot milni mehurčki zemeljskih »srečic«, ampak bo postala večna in neminljiva. In to vam privoščim ob vstopu v novo leto.

iz uvodnika v novoletno številko župnijskega glasila Naš zvon