V naši župniji imamo vsak dan bogoslužje v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu, ob nedeljah pa tudi v podružnični cerkvi svetega Jakoba v Stanežičah (razen v letošnjem postnem času, ko v stanežiški cerkvi poteka obnova).

Ob župnijski cerkvi v Šentvidu je tudi pokopališče (na severni strani) in župnijski prostori, in sicer:

– na vzhodni strani: župnišče in Kapla’nija, kjer se družimo po nedeljskih dopoldanskih svetih mašah ) in

– na južni strani (čez Prušnikovo cesto): Dom svetega Vida, kjer potekajo veroučna in druga srečanja ter razne prireditve pod okriljem župnije.

Več o obeh cerkvah in župnijskih prostorih je v besedi in sliki objavljeno v pododdelkih te strani, do katerih lahko dostopate tudi prek povezav na označenih delih besedila. Vabljeni k ogledu in branju, predvsem pa vabljeni k udejstvovanju pri bogoslužjih in župnijskih aktivnostih ter dogodkih, ki jih redno napovedujemo v župnijskem glasilu Naš zvon.