Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 18.30, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Župnik: Ivan Jagodic
Duhovnik pomočnik: Marko Pajk
Kateheti: Matevž Vidmar, Katarina Zupančič, Ana Vrenko, Ana Mahnič
Birmanski in oratorijski animatorji
Izredni delivci svetega obhajila: Tone Gregorčič, Jakob Gubenšek, Franci Kopač, Iztok Križnar, Anton Sitar
Ključarji: Anton Robida, Andrej Trošt, Jože Perčič
Pisarna: Marjana Kovač in Jasna Tušar
Mežnarji in pritrkovalci