Župnik: Ivan Jagodic
Duhovnik pomočnik: Marko Pajk
Kateheti: Matevž Vidmar, Katarina Zupančič, Urša Šega, Marinka Muhič, Lidija Zupanič, Klemen Ban
Birmanski in oratorijski animatorji
Izredni delivci svetega obhajila: Tone Gregorčič, Jakob Gubenšek, Franci Kopač, Iztok Križnar, Anton Sitar
Ključarji: Anton Robida, Andrej Trošt, Jože Perčič
Pisarna: Marjana Kovač in Jasna Tušar
Mežnarji in pritrkovalci