Dom svetega Vida je dom vseh župljanov. V njem potekajo veroučna srečanja, srečanja skupin, ki delujejo v župniji, predavanja in dogodki, namenjeni vsem župljanom, pa tudi gostom od drugod. Koledar dogodkov redno objavljamo v župnijskem glasilu Naš zvon.