Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 18.30, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Dom svetega Vida je dom vseh župljanov. V njem potekajo veroučna srečanja, srečanja skupin, ki delujejo v župniji, predavanja in dogodki, namenjeni vsem župljanom, pa tudi gostom od drugod. Koledar dogodkov redno objavljamo v župnijskem glasilu Naš zvon.