Zakonskih skupin je v župniji šest in so porazdeljene po starostnem ključu. Vsaka skupina, razen ena, premore po osem parov. Znotraj skupin so med seboj zelo povezani, ustvarjalni in dejavni. Enkrat letno imajo posebna predavanja in tudi duhovni vikend, s čimer se skušajo povezovati tudi z ostalimi.