Kraj Šentvid je prvič omenjen v letu 825, cerkev pa v letu 1085. Šentvid leži na strateško pomembnem obrobju ljubljanske kotline na zahodni strani mesta Ljubljana.

Župnija Šentvid je med župnijami po površini in po številu prebivalcev največja na ljubljanskem področju.

Poleg župnijske cerkve sv. Vida spada v župnijo Šentvid še podružnična cerkev sv. Jakoba v Stanežičah.

Verskemu življenju župnije Šentvid daje poseben pečat Zavod sv. Stanislava, nekoč znan kot Škofovi zavodi, v okviru katerega je bila prva popolna slovenska gimnazija. Njen ustanovitelj je bil ljubljanski nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič.