Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 18.30, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Gospodarski svet šteje 7 članov. Njihova naloga je svetovanje in odločanje o gospodarskih zadevah župnije. Ti člani so izbrani in potrjeni s strani ključarjev, župnika in gospodarskega sveta nadškofije.