Gospodarski svet šteje 7 članov. Njihova naloga je svetovanje in odločanje o gospodarskih zadevah župnije. Ti člani so izbrani in potrjeni s strani ključarjev, župnika in gospodarskega sveta nadškofije.