Življenje v župniji v določenem obdobju zaznamujejo tudi dušni pastirji, ki so v župnijo poslani, da skrbijo za njen duhovni razvoj. V šentviški župniji so, zaradi njene starosti, delovali številni duhovniki. V nadaljevanju so kronološko predstavljeni posamezni župniki naše župnije, za katere obstajajo dokazi, da so delovali v Šentvidu. Tisti, ki so še posebej zaznamovali življenje v župniji, pa so podrobneje predstavljeni med znanimi osebnostmi župnije.

1225-1266   Henricus plebanus legitur
1275             Leonhardus de Cucanea
1303             Niclaw
1332             Ivan, sin Ditriha Vipavskega
1332-1336   Franciscus de Laybaco
1336-1349   Fridericus
1349             Fridericus, sin Veydlina s Pšate
1375             Michael
1380-1410   Colomann de Mannswerd
1431             Janez Copech
1431             Latomus Steinmetz
1453             Erasmus Peylater
1453-1460   Georg Heydnick
1460             Gol Chlapitz
1465             Martin Klokher
1495-1504   Gregorius
1510             Mihael
1512             Andrej Prater
1566             Primož Krašovic
1579-1580   Luka Sittich
1580-1582   mgr. Gregorius Saletou
1582-1592   Andrej Komar
1592-1594   mgr. Simon Ottava
1595-1603   Martinus Schibert
1606             Mathias Stallitsch
1609-1610   mgr. Andreas Masius
1610-1613   mgr. Andreas Piscator
1613             mgr. Mathias Schiderman
1616             Joannes Pomlade
1616-1627   Sebastianus Blashitsch
1627-1629   mgr. Laurentius Hörner

1629-1645  mgr. Gregorius Schwartz
1642-1643  Laurentius Hörner
1646-1650  Gregorius Andreas Schlibnik
1650-1656  Laurentius Bresquar
1656-1664  Matthias Schinkoviz
1665-1683  mgr. Jurij Lazar Chriwiz
1683-1710  mgr. Michael Paykh
1710-1715   mgr. Michael Killer
1715             Jurij Lukanc
1715             Martin Justin
1715-1718   dr. Fr. Gottfried baron a Pillingraz
1718-1727   mgr. Fortunatus Hermagoras Schneider
1727-1755   Marcus Zynzala
1755-1760   Frančišek Ksaverij Lovrenc Laudschitch
1760-1775   Franc Janez Maren
1775-1788   Matija Modic
1788-1800   Janez Nepomuk Marijan Grudner
1800-1806   Martin Stergulc
1806-1833   Jožef Mulley
1833-1872   Blaž Potočnik
1872-1881   Anton Potočnik
1882-1891   Andrej Volc
1891-1908   Gregor Malovrh
1908-1945   Valentin Zabret
1945-1969   Franc Jeglič
1969-1980   Jože Šuštarič
1980-1993   Alojz Uran
1993-1998   Božidar Metelko
1998-2013   Franci Alič
2013-            Ivan Jagodic