Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Urnik verouka za veroučno leto 2018/2019

Veroučenci v naši župniji obiskujejo štiri različne osnovne šole. Skoraj vsak pa ima še kakšno obšolsko dejavnost. Zato Vas prosimo, da čim prej uskladite verouk z napovedanim urnikom, da ne bi prihajalo do neljubih situacij in pregovarjanj. Veroučna ura traja 50 minut. Do spremembe urnika ali posamezne ure lahko pride v primeru, ko so kateheti neodložljivo zadržani.