Župnijska Karitas skrbi za osnovne naloge pomoči, ki so ji zaupane. Skupino sestavlja šest prostovoljk. Srečanja so občasna in po potrebi. Ob praznikih se z obiski in voščili spomnijo starejših in bolnih. Vsako leto pripravijo tudi srečanje za vse starejše. Še posebej je župnijska Karitas dejavna ob nedelji Karitas, ko poskrbijo za župnijsko tombolo, katere izkupiček gre pomoči potrebnim.