Župnijski pastoralni svet sestavlja 24 članov farnega občestva in so svetovalni svet župniku in župnijski upravi pri pastoralnih zadevah župnije. V svetu so predstavniki iz vseh predelov župnije in tudi iz vseh posameznih skupin. Njihov mandat, ki je potrjen tudi s strani nadškofije, traja 5 let. Ob koncu vsakega mandata župljani izvolijo nove člane pastoralnega sveta.