Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Dragi veroučenci in starši!
Na začetku veroučnega leta vas lepo pozdravljamo. Tudi letos bomo skupaj odkrivali lepoto in pomembnost vere in krščanskega življenja. Vse to bomo šolsko in veroučno leto poglabljali v svojem osebnem odnosu z Bogom.

Za dolgoročno in kvalitetno vzgojo mladine je najboljše sodelovanje družine, šole in Cerkve. Idealno bi bilo, da bi se vsi pri izvajanju svojega poslanstva med seboj dopolnjevali. Z dobro voljo in željo tudi letos storimo to, kar znamo in zmoremo.

Prvi in nenadomestljivi kateheti otrok ste vi, dragi starši. Vam je zaupana naloga, da ste svojim otrokom žive priče vere. Zato z besedo in zgledom »govorite« otrokom o Bogu, Cerkvi in zakramentih. Zavedajte se, da verske vzgoje ni brez vašega osebnega odnosa do Kristusa in do domače župnije. Sestavni del verske vzgoje je tudi prenašanje verskega znanja na mladi rod, za kar se bomo pri verouku trudili vaši kateheti.

Vsi pa vemo, da je splošno človeška in verska vzgoja najprej Božje delo. Zato za Božji blagoslov letošnjega šolskega leta prosimo in molimo.

Vsem želimo odgovoren začetek šolskega in katehetskega leta, obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva. župnik in kateheti

Začetek verouka
Začetek verouka bo v ponedeljek, 4. septembra 2017. Otroci naj k prvim uram prinesejo učbenik, delovni in liturgični zvezek. Slovesno bomo v veroučno leto vstopili na katehetsko nedeljo, 17. septembra, pri sv. maši ob 8.30. K tej maši ste povabljeni vsi, ampak res vsi!