Čistilke in krasilke so zelo pomembna skupina prostovoljk, ki vsak teden zelo požrtvovalno skrbijo za čistočo in urejenost farne cerkve, podružnične cerkve v Stanežičah, Doma sv. Vida in okolice. Občasno se skupina razširi za praznike, ob podeljevanju zakramentov, za božič, veliko noč, Rešnje Telo …