Delo ključarjev izvajajo Anton Robida, Andrej Trošt in Jože Perčič.