Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Vabilo k ministrantom in otroškemu pevskemu zboru 

Lepega in doživetega bogoslužja ni brez našega dejavnega in zavzetega sodelovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo v župniji pevski zbor in ministranti. Ministrantska srečanja bodo ob petkih ob 16. uri. Srečanja otroškega pevskega zbora (OPZ) bodo ob četrtkih ob 17. uri. Vabljeni novi pevci in novi ministranti.

Liturgični zvezek

Liturgični zvezek je dopolnilo pri katehezi, s katerim lahko sami preverjamo obisk nedeljske sv. maše, in hkrati pripomoček za skupno družinsko branje (nedeljske) Božje besede. Z njim se lahko v krogu družine temeljiteje pripravimo na nedeljsko sv. mašo. Vse odlomke Božje besede najdete tudi na internetni strani www.hozana.si.

Sveta maša

Sveta maša je osnova za krščansko življenje. Razumljivo je, da starši skupaj z otroki vsako nedeljo pridejo k sveti maši. Mašo ob 8.30 v naši župniji imenujemo »družinsko« sveto mašo. Vsako drugo nedeljo v mesecu pri tej maši sodelujejo birmanci, vsako tretjo nedeljo v mesecu pa prvoobhajanci, njihovi starši in otroški pevski zbor. Naj naše
skupne družinske maše tudi letos slavijo in častijo Boga.

Mavrično katehetske igre

Z njimi sledimo mesečnim izzivom iz revije Mavrica. Ob njih iščemo ideje in se preizkusimo v ročnih spretnostih tudi mi. Ob koncu leta se z ostalimi udeleženci teh iger preizkusimo v poznavanju vsebin iz revije. Letos se bomo srečevali v Domu sv. Vida vsak drugi petek v mesecu.

Mladinska srečanja – birmanski animatorji

Prisrčno vabljeni na prvi večer, ki bo 8. septembra ob 20. uri v mladinski sobi Doma sv. Vida. Pogovorili se bomo o letošnjem urniku in tematiki srečanj za novo pastoralno leto.

 

Verouk za starše

V naši župniji je že več let navada, da imamo štirikrat na leto verouk tudi za starše. Dve predavanji sta v jesenskem in dve v spomladanskem času. Eno predavanje je namenjeno razlagi katoliške vere, drugo predavanje pa je namenjeno vzgoji otrok. Starši, bodite s svojo udeležbo pri »vašem verouku« zgled vašim otrokom!
Redna srečanja staršev za prejem zakramenta prvega obhajila in birme vaših otrok pa so objavljena v Našem Zvonu.

 

Dom sv. Vida je naš dom

Iskreno se zahvaljujemo vsem zvestim dobrotnikom te naše hiše. Hvala vsem, ki vsako »drugo nedeljo« v mesecu redno darujete za vzdrževanje doma. Hvala ženam, ki dom čistite, in tudi drugim, ki za hišo skrbite. Naj tako ostane še naprej!!! Vsi pa veroučence spodbujajmo k odgovornemu vzdrževanju reda in čistoče. Tudi letos prosimo,
da v učilnice prihajamo v copatah in v Dom ne prinašamo hrane, pijače, koles, skirojev ipd. Prosimo, da starši svoje otroke na to večkrat opozorite! Naj nas povezuje geslo: »Naš dom je čist dom.«

Prostori v našem Domu:
VIDOVA UČILNICA (desna učilnica v pritličju),
JOŽEFOVA UČILNICA (leva učilnica v pritličju),
GROZDETOVA UČILNICA (učilnica v kleti levo),
MLADINSKA SOBA (učilnica v kleti desno),
KATEHETSKI KABINET (v prvem nadstropju ob dvigalu),
ANIMATORSKI KABINET (v pritličju ob dvigalu),
DVORANA (v prvem nadstropju).