Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 18.30, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 19.00

Misijon 2019: HODI Z(A) MENOJ

Molitev ob misijonu:

Bog nam daj veliko milosti in blagoslova.

9.00 sv. maša (župnijska cerkev)
maševanje vodi Ervin Mozetič, župnik pri sv. Marku nad Koprom

10.00 pričevanja in srečanja po skupinah

v Vidovem domu (dvorana zgoraj); za odrasle:
pričevanje župnika Ervina Mozetiča

v cerkvi; za odrasle:
pričevanje Gregorja Čušina, znanega dramskega igralca

v kaplaniji; za mladino:
pričevanje Nežke Birk, vzgojiteljice v dijaškem domu v Želimljah

v Vidovem domu (učilnica v pritličju); za odrasle:
pričevanje Tatjane Fink, vodje Hospica

nad zakristijo (ministrantska soba); za otroke:
pričevanje Damijana Vizjaka

v župnišču (podmornica) - molitveni prostor:
molitev in čaščenje Najsvetejšega

11.30 skupno kosilo
v šotoru na dvorišču Vidovega doma

Povezava na podrobnejše informacije o programu