Sedanja cerkev svetega Vida, ki je enkrat večja od prejšnje, je dolga 45 m (le 5 mi krajša od ljubljanske stolnice), dolžina prečne ladje je 27,2 m, višina kupole 25 m, zvonik pa je visok 52 m.

Na Vidovo nedeljo, 16. junija 1901, jo je posvetil knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič. V novejši dobi je bila v celoti obnovljena njena zunanjost in notrajnost.

Deli cerkve na sliki levo:

  1. prezbiterij
  2. krstilnica in oltar Kristusovega vnebohoda
  3. oltar Snemanja s križa
  4. prižnica
  5. oltar Marije Brezmadežne
  6. oltar sv. Antona Padovanskega
  7. oltar Janeza Krstnika
  8. oltar sv. Nikolaja
  9. orgle

Zunanjost cerkve svetega Vida

Notranjost cerkve svetega Vida

https://www.zupnija-sentvid.si/wp-content/uploads/2018/01/SAM_100_0529.jpg