Uporaba zaščitnih mask v cerkvi znova obvezna

Slovenski škofje ordinariji so v torek, 30. junija 2020, sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila veljajo od srede, 1. julija 2020, do preklica. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 2. junija 2020.

Novosti navodil so:

  1. Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen v cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop.
  2. Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci, organisti in drugi glasbeniki.
  3. Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke.
  4. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
  5. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
  6. Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK 

Povezava do dokumenta z novimi navodili:
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19  (30. junij 2020)

_______________________________________________________________________________

V naši župniji imamo pripravljeno vse potrebno, da lahko omogočamo izvajanje vseh dejavnosti v skladu s škofovskimi navodili in priporočili državnih zdravstvenih institucij za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 in ohranjanje zdravja prebivalstva.
Hvala župljanom in drugim vernikom, ki ob obisku naše cerkve z upoštevanjem ukrepov pripomorete k uresničevanju tega cilja.

Navodila škofov z dne 2. junij 2020 z dopolnitvami z dne 25. 6. 2020:

 

Povezava na objavo SŠK o dopolnjenih navodilih (25. junij 2020)

Povezava na dokument s podrobnimi navodili z dne 2. junija (2. junij 2020)
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19 (2. junij 2020)

__________________________ 25. junij 2020 __________________________

Slovenski škofje so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, veroučne prostore idr. Odločitev stopi v veljavo od četrtka, 25. junija 2020, do preklica.

S tem odlokom se smiselno spreminjajo Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki so jih slovenski škofje izdali za čas umiritve epidemije COVID-19 in so stopila v veljavo 2. junija 2020. Navodila so spremenjena v naslednji točki:

1. točka:

b)  Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).

d)  Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Pevci morajo uporabljati maske.

g)  Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.