Želim si

Ob novem letu si vsi kar nekaj želimo. Gotovo tudi letos. Nekaj se potem uresniči, vse pa ne. Naj se nam obljube, načrti in sklepi v največji meri res uresničijo.
Sam si želim najprej Božjega varstva, blagoslova in pomoči. Želim si Marijinega materinskega objema, pomoči svetnikov in naših krstnih zavetnikov in nežnega stiska angelov varuhov. Želim si, da bi se virus v letošnjem letu končno poslovil in da bi bilo v vseh nas dovolj zdrave kmečke pameti, pridnih in delovnih rok in medsebojnega sprejemanja in prijateljstva.
Želim si, da bi bilo v župniji veliko porok in krstov. Čim manj bolnih in pogrebov. Da bi bilo še naprej veliko dobrih družin, ministrantov, mladine, animatorjev, pevcev, bralcev in vseh drugih sodelavcev. Želim si, da bi imeli delovne in iznajdljive ključarje, nov ŽPS, mežnarje, pritrkovalce, organiste, katehete in druge koristne svetovalce pastoralnega in gospodarskega življenja. Še naprej upam na lepo pospravljeno in okrašeno farno in podružnično cerkev. Verjamem v obnovo strehe v Stanežičah. Želim si ob delavnikih in nedeljah pri mašah veliko ljudi, glasnega in zavestnega sodelovanja, »dobrih puš'c« in na sploh za vse dobro in lepo navdušenih šentviških faranov. Verjamem, da nam tudi letos ne bo zmanjkalo tihih in zvestih molivcev in vseh, ki svoje preizkušnje, križe in težave darujete za župnijo.

župnik

iz aktualne številke župnijskega glasila Naš zvon