Skupaj bomo trdni

Ob začetku novega šolskega leta smo negotovi in boječi. V nas se prepletajo različni občutki moči in nemoči.
Priznam, da me je vsako leto strah odgovornosti, ki jo prinašajo šola, verouk, različna srečanja, stare in nove obveznosti in naloge. Vse to nas spet čaka v letošnjem pastoralnem letu.
Eno področje me še posebej vznemirja. Kako otrokom in mladim v tem »čudnem« svetu biti opora in pomoč na poti človeške vzgoje, odkrivanja lepot vere in iskanja Boga?
Ob vsem »gnilem«, ki ga mladi doživljajo prek sodobnih medijev in ob javni družbeni in narodovi klimi v naši domovini, bomo morali biti vsi zelo močni in trdni pri delu za zdrav slovenski rod. Naša odgovornost pred prihodnostjo naroda je zelo velika. Se tega sploh zavedamo?
Dragi starši, spomnim na obljubo, ki ste jo dali za vzgojo pri krstu Vaših otrok. Dragi botri, Vas pa spomnim, kako ste staršem krščenca in birmanca tudi obljubljali pomoč. Vemo, da se samo od obljub ne da živeti. Naj obljube postanejo naša dejanja v dneh, ki so pred nami.
Hvala Vam za pomoč in dobro voljo. Naredimo, kar je naša dolžnost in naloga. Bog pa naj nam da blagoslov in moč. Pa za vse to vsak dan tudi molimo.

župnik

iz aktualne številke Našega zvona