Eno me še posebej vznemirja

Kako otrokom in mladim v tem »čudnem« svetu biti opora in pomoč na poti človeške vzgoje, odkrivanja lepot vere in iskanja Boga?
Ob vsem »gnilem«, ki ga mladi doživljajo prek sodobnih medijev, ob javni družbeni in narodovi klimi v domovini in po svetu, bomo morali biti vsi močni in trdni pri delu za zdrav slovenski rod in ohranitev krščanske vere. Naša odgovornost pred prihodnostjo naroda je zelo velika.
Se tega zavedamo?
Dragi starši, spomnim vas na obljubo, ki ste jo dali za vzgojo. To ste obljubili pri krstu vaših otrok. Botri, vas spet spomnim, kako ste staršem krščenca in birmanca pri tem obljubljali vašo pomoč. Ampak od obljub se še nič ne zgodi. Naj obljube postanejo naša dejanja v novem šolskem letu.
Hvala vam za pomoč in dobro voljo. Naredimo, kar je naša dolžnost. Bog pa naj nam deli blagoslov in moč. Za vse to vsak dan tudi molimo.

župnik

iz aktualne številke Našega zvona