Naj Gospod blagoslovi to leto in nam podeli mir

Ob novem letu delamo statistike in finančne in druge izračune. Delamo tudi »osebni obračun«. In zgodi se, da v dogodkih svojega življenja ne vidimo pravega smisla. Življenje se nam zdi zapleteno in  nerazumljivo. »Človeško« marsičesa ne razumemo in se vrtimo v nerešenih labirintih.
Če pa gledamo na svet in na naše življenje skozi Božjo svetlobo, se nam svet in dogajanje v njem zazdita veliko manj kaotična in bolj smiselna. Še v protislovnih, krivičnih in nerazumljivih dogodkih lahko poiščemo smisel in globlji pomen.
Ne moremo spremeniti dejstev in ne ljudi, lahko pa spremenimo svoj pogled, da bo v luči naše vere. V ta pogled pa nam skozi zapletene zemeljske dogodke sije napisana in nenapisana zgodovina, nad katero bdi in stoji Bog.
Stopili smo v leto 2024. Ne vemo, kakšno bo. Morda se bojimo in nas je upravičeno strah. Zato se ozrimo na stvari in dogodke z Božjim pogledom. S Kristusom, ob njem, z njim in v njem preverjajmo svoje odločitve.
Naj Gospod blagoslovi to leto in nam podeli mir.

župnik

iz aktualne številke Našega zvona