Bogoslužna znamenja

Kar človek nosi v sebi, izraža tudi na zunaj. Usta, obraz, roke, vse telo razodeva, kar se skriva v človekovi notranjosti. Včasih s kretnjo ali dejanjem povemo več kot z besedo.

Stoja: Naša bogoslužna dejanja so podoba angelov in svetnikov v nebesih, ki stojijo pred prestolom in slavijo Boga, zato je naša glavna drža pri bogoslužju prav stoja. S stojo izražamo spoštovanje do Boga, spoštljivost, zbranost za notranje poslušanje, pripravljenost, da napravimo vse, kar nam Bog naroča.

Klečanje in poklek: Oboje izraža globoko češčenje, zbranost in molitev, obenem pa tudi našo majhnost. Klečimo le pred Bogom! V znak spoštljivega pozdrava pokleknemo na eno koleno, ko pridemo v cerkev. Enako naredimo, ko gremo iz cerkve.

Molitvena drža rok: Razprostrte roke (Mojzesove razprostrte roke, Kristusove razprostrte roke na križu) izražajo, da vse prejemamo od Boga. Sklenjene roke pa pomenijo zbranost in pozornost na to, kar se dogaja v srcu. Sklenjene roke so najbolj naravna drža rok pri molitvi, zato k njej navajajte tudi otroke.