Romanje in križev pot na Kalvarijo v Kamniku

Na 4. postno nedeljo smo šentviški župljani že kar po tradiciji postno romali. To zdaj že tretje leto naredimo tako, da doma v Šentvidu opustimo eno dopoldansko sveto mašo in se kot romarji odpravimo v bližino Ljubljane, kjer imamo križev pot na prostem. Letos smo s petimi avtobusi odšli na tak kraj molitve in premišljevanj na Kalvarijo v Kamniku. Tam smo v cerkvi zaroke med Marijo in Jožefom molili rožni venec, potem pri sveti maši slavili Gospoda in po njej – zaradi slabega vremena kar v cerkvi – pobožno peli, molili in premišljevali Jezusov križev pot. Malo premraženi, ampak notranje obogateni z dobrimi sklepi in božjim blagoslovom, smo se vrnili nazaj v Šentvid.

Foto: Robert Vurušič