Podpora nadškofa Stanislava Zoreta proti razlastitvi šentviškega pokopališča

Ljubljanska občina je sprožila razlastitveni postopek za pokopališče v Šentvidu, ki je v lasti Župnije Šentvid nad Ljubljano, upravlja pa ga podjetje Žale. V Četrtni skupnosti Šentvid, župniji in Društvu Blaž Potočnikova čitalnica smo se izrazili odločno proti razlastitvi. Zato smo na Vidovo nedeljo začeli zbirati podpise proti razlastitvi. Prvi dan smo jih zbrali že več kot 700. Podpise so oddali tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, župnik Ivan Jagodic pa tudi upokojeni nadškof Alojz Uran. Predsednik Društva Blaž Potočnikove čitalnice Brane Kopač je predstavil obnovitev spominskih plošč v kapeli in namero razlastitve MOL. Z župnikom Jagodicem si je nadškof ogledal obnovljene nagrobnike v kapeli, ki jo namerava MOL razlastiti, ob tem pa sta podala izjavo za medije.

 

 

Nadškof Zore je uvodoma dejal: „Rad bi podprl prizadevanje, ne samo Šentviške župnije, ampak prebivalcev vse te četrtne skupnosti zato, da pokopališče ostane njihovo, ker je to njihova dedna pravica, ker je to pravica njihovih očetov in dedov, ki so pokopani na tem pokopališču in ker je to tudi njihova pravica, kajti tudi oni bodo verjetno prej ali slej tukaj počivali in čakali vstajenja. Zdi se mi težko razumljivo, pravzaprav nerazumljivo, da moramo v tem času, v katerem po eni strani govorimo o napredku človeške družbe, braniti temeljne pravice naših ljudi, ki so jim na ta način kršene. Upam, da bo na koncu le prevladala zdrava pamet in tisto potrebno razumevanje ljudi in njihovih čustev in da bodo pokopališča ostala v lasti tistih, ki so skrbeli zanje skozi čas in skrbijo zanje tudi danes.“

Župnik Ivan Jagodic je pritrdil izjavi nadškofa Zoreta in dodal, da se mu zdi „nedopustno, da kar tako na hitro neko stvar podržavi država. To se potem lahko zgodi jutri z vašim dvoriščem ali pa z neko zemljo, ki jo imate. To je last in posest župnije skozi 800 in več let in na ta način je tudi oškrnjena imovina župnije kot take. Sam čutim velik pritisk od faranov, krajanov in prebivalcev Šentvida, da ostane stvar tako kot je bila, s tem, da se med nami in občino naredi eno pametno najemniško razmerje. Sem pa vedno za to, da se naše pokopališče, ker je premajhno, poveča vendar ne na račun obstoječega pokopališča. Levo in desno ter do železnice, je dovolj prostora, da se dobi od 200 do 400 grobov in ne vidim tukaj nobenega problema. Samo, če se k stvari pristopi pametno in razumsko,“ je dejal župnik.

Na vprašanje, kaj bodo storili v primeru, če občina ne bo popustila pri razlastitvi, je nadškof dejal: „Če bo mestna občina vztrajala, potem bomo mi morali ubrati vse možne pravne poti, ki so nam na voljo in trdno sem prepričan, da bodo tudi ljudje, ki so pokazali svojo voljo vztrajali pri svojih pravicah in mi jih bomo pri tem podprli.“

Predsednik BPČ Brane Kopač je povedal, da bomo z zbiranjem podpisov nadaljevali do konca meseca nato pa s številom zbranih podpisov seznanili občino.

Podpisi se  zbirajo tudi na spletni strani Društva BPČ.