Betlehemska luč med nami

Skavti so nam tudi letos prinesli Betlehemsko luč, ki so jo župljani ponesli v svoje domove.