Kadilo

Kadilo nam v teh dneh ustvarja ozračje veselja, slovesnosti in prazničnosti. S kajenjem pokažemo spoštovanje Božjemu in osebam. Isto velja, kadar kadimo kip ali podobo. Zato pri slovesnem bogoslužju kadimo oltar, križ, evangeljsko knjigo, darove, duhovnika.
Pri maši pokadimo tudi vernike. O, kakšna čast! Čast, da bomo soudeleženi pri Kristusovi daritvi in povabljeni, da v ta svet kot »nosilci« Božjega povsod razširjamo blag Kristusov vonj ljubezni in dobrote.