Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Srečno, Gregor. Z Božjo pomočjo!!!

Vsak krščanski poklic je duhovni poklic. To je poslanstvo, da nadaljujemo Jezusovo delo. In prav vsak kristjan s svojim poklicem in na delovnem mestu lahko duhovno posvečuje svet, če ga opravlja odgovorno in pošteno.

V Cerkvi pa izraz »duhovni poklic« običajno razumemo v ožjem pomenu besede. Gre za tisti poklic, ko se nekdo odloči, da bo živel še na poseben način za Boga in za ljudi. Najbolj poznan duhovni poklic je duhovništvo. V Cerkvi ga na poseben način ponavzočujejo duhovniki. Smisel njihove službe je v služenju krščanski skupnosti in delitvi zakramentov.

Da nekdo postane duhovnik, je potreben zakrament mašniškega posvečenja. Tisti, ki ga sprejme, ne spremeni svojega značaja, tudi se ne znebi morebitnih napak, in vendar postane drugačen. V njem na poseben način zaživi Kristus, ki ga posveti za preroško službo oznanjevanja, duhovniško službo posvečevanja in darovanja in pastorsko službo vodstva božjega ljudstva.

Vse to bo v soboto, 29. junija, ob 9h v ljubljanski stolnici prejel tudi naš novomašnik Gregor. Bodimo z njim in ob njem. Podprimo ga pri tem velikem Božjem dejanju, ki se bo po nadškofovi posvetitvi zgodilo v njem.  Srečno, Gregor! Z Božjo pomočjo!!!

Novomašniku Gregorju vsi želimo veliko Božjega blagoslova v povezavi z njegovim človeškim prizadevanjem na vseh poteh njegovega duhovništva. Nas pa naj nova maša poveže v teh dneh v delovno občestvo in eno veliko župnijsko družino.

Hvala vsem, ki se trudite za lepo pripravljeno novo mašo.