Tradicionalno romanje k sv. Roku v Dravlje

16. avgusta goduje sv. Rok, zavetnik proti kužnim boleznim; še danes se mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali bolne noge. Na slovenskih tleh je temu svetniku posvečenih precej cerkva, povečini podružnic. V Ljubljani je najbolj znana božja pot do kapelice sv. Roka v Dravljah, tja se je v zgodovini vila velika ljubljanska procesija z več tisoč ljudmi.

Gre za spomin na 17. stoletje, ko je divjala kuga, ki je samo v Dravljah v štirinajstih dneh terjala življenja več kot sto ljudi. Preživeli so se zaobljubili, da postavijo cerkev sv. Roku v čast in to obljubo so leta 1646 izpolnili. Procesija pa je bila prvič leta 1683. Zdaj procesije ni več, še vedno pa na god sv. Roka pripravijo žegnanje.

Že tradicionalno v Dravlje na god sv. Roka poromamo tudi farani Šentvida. Ob 6. uri zjutraj je mašo daroval župnik Ivan Jagodic, ki je v pridigi poudaril, da je potrebno tako kot sv. Rok biti konkreten v dejanjih. »Vsak izmed nas ima v sebi možnost in priložnost, da pomaga komu od svojih bližnjih. Da to spozna v življenju in se konkretno odloči, komu in na kakšen način bo pomagal. Pomoč ni samo v materialnih dobrinah, v denarju, v evrih, ampak je pomoč lahko čisto v preprosti besedi, lahko v dobrem sklepu, dobrem delu, prijaznem nasmehu, ne preveliki zoprnosti drug do drugega … Torej teh predlogov, ki nam jih danes kaže sveti Rok, je veliko,« je dejal župnik in vse povabil k trdnemu sklepu, da se teh dejanj konkretno lotimo v življenju.

Župnik je povedal še, da danes res ne poznamo kuge, zaradi katere so se priporočali svetemu Roku, poznamo pa »duhovne kuge, ki razjedajo našo družbo, ki razjedajo tudi slovenski narod in vsakega izmed nas«. Še enkrat je povabil zbrane, da naj odkrijejo svoje napake, svojo »kugo«, ki ji preprosto rečemo »greh, naša slaba dejanja, tiste naše pomanjkljivosti in šibkosti, ki jih vsak čuti v svojem življenju in srcu« ter spremenimo svoje življenje.

Sveti maši je sledilo srečanje pred cerkvijo. Turistično društvo Dravlje je romarje pogostilo s sokom in miškami.