Birmanski vikend v Piranu

Na birmanskem vikendu, ki je trajal na žalost le kratke 3 dni, v prečudovitem minoritskem samostanu v Piranu pod geslom: Pridi z mano na pot smo počeli ogromno zanimivih stvari. Ob branju Svetega pisma smo spoznavali, v kaj smo poklicani, po skupinah smo se pogovarjali o različnih temah, imeli smo 5 pričevanj, večerno adoracijo, sodelovali smo pri dveh svetih mašah kot bralci in pevci ter se na splošno imeli zelo dobro. Imeli smo tudi 7 otokov ob Piranskih znamenitostih, na katerih smo spoznavali darove Svetega Duha in se jih učili uporabljati prek zanimivih igric. Pri vsaki znamenitosti smo dobili tudi nekaj vprašanj o njej sami, tako da smo zraven spoznavali še ključne točke v Piranu ter se še malo potepali po njegovih ozkih uličicah, ki imajo za sabo bogato zgodovino. Naš odgovor Gospodu, ki nas venomer kliče, pa je bil zelo jasen in glasen: stopam s tabo na pot, Gospod! Pripeljal nas je do pomembnega trenutka: prejema zakramenta svete birme. S pomočjo teh treh dni smo postali samo še bolj odločni, zreli in preudarni na poti do večnosti z Gospodom.