Pridi Sveti Duh

V nedeljo, 11. oktobra, je bilo s prejemom zakramenta svete birme sedemnajst deklet in fantov potrjenih v veri. Birmal jih je g. nadškof Anton Stres.

Birmancem želimo, da vse življenje živijo iz moči Svetega Duha, ki se je v zakramentu svete birme razlil v njihovo življenje.

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali vsak svoj kamenček (starši, botri, birmanci, animatorji in vsi drugi) v mozaik naše letošnje birme.

Hvala tudi birmovalcu g. nadškofu Antonu Stresu za podelitev zakramenta, g. župniku Ivanu Jagodicu za vso duhovno spremljavo ter animatorjem za požrtvovalno delo v vsem času priprave na sveto birmo.