Advent v naših domovih

Hvala vsem, ki ste utrinke iz svojih domov delili z župnijskim občestvom in nam poslali fotografije in zapise za objavo. Tudi ta vidna znamenja nam pomagajo ohranjati živo občestvo in našo povezanost v njem v letošnjem drugačnem času pričakovanja Gospodovega prihoda.

Soneti nekdanjega dijaka ŠKG (z dovoljenjem avtorja za objavo posredovala Gregor Mavčič in Martin Zlobko)

1. adventna nedelja
(pri Brigiti Brajkovič)

2. adventna nedelja, sv. Miklavž
(pri Ivančičevih)

3. adventna nedelja
(pri Vurušičevih)

4. adventna nedelja
(pri Troštovih)