Velika noč

Bogoslužja in blagoslovi velikega tedna nas letos povezujejo na daljavo. Spletni prenosi so neposredni in neponovljivi, ohranjamo pa fotoutrinke, ki naj nas spomnijo na naše obhajanje velikonočnih praznikov v že drugem korona letu, ko pretežno praznujemo za zaprtimi vrati svojih domov in vendar v občestveni povezanosti v duhu in prek spleta z vso župnijo.

 

Cvetna nedelja, 28. marec     Spominjanje Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem

sveta maša z blagoslovom zelenja (ob 8.30 prek spleta iz župnijske cerkve)

Veliki četrtek, 1. april              Spominjanje Jezusove zadnje večerje z apostoli

sveta maša (ob 19.00 prek spleta iz župnijske cerkve)

Veliki petek, 2. april                Spominjanje Jezusovega trpljenja in smrti na križu

križev pot (ob 15.00 prek spleta iz župnijske cerkve)

obredi velikega petka (ob 19.00 prek spleta iz župnijske cerkve)

Velika sobota, 3. april             Spominjanje dneva, ko je naš Gospod ležal v grobu 

osebno čaščenje Jezusa v Božjem grobu (dopoldan v župnijski cerkvi)

blagoslov velikonočnih jedil (ob 18.00 prek spleta iz župnijske cerkve)

VELIKA NOČ, 4. april                 Velikonočno veselje 

ALELUJA! NAŠ GOSPOD JE VSTAL IZ GROBA. ALELUJA!

velikonočna vigilija in vstajenjska sveta maša (ob 5.30 prek spleta iz župnijske cerkve)

praznična sveta maša (ob 10.00 prek spleta iz župnijske cerkve)

Velikonočni ponedeljek, 5. april    Spominjanje Jezusovega prikazovanja učencema na poti v Emavs 

sveta maša (ob 8.30 prek spleta iz župnijske cerkve)