Pojdite k Jožefu

Češčenje Jožefa ima zanimivo zgodovino. Iz neopaznosti in neprepoznavnosti do največjega varuha in priprošnjika Cerkve.

V hvalospevu za svetnike je rečeno: »da nam je njihovo življenje zgled, občestvo z njimi vir upanja in njihova priprošnja pomoč. Vse to se na poseben način uresničuje v sv. Jožefu. On je zavetnik in priprošnjik vsem in vsakemu.

Posebej je nanj treba spomniti in opozoriti fante in očete, da bi v njem iskali vzor in ideal. Saj je bil ljubljeni Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Oče v usmiljenju, poslušnosti in sprejemanju. Oče poguma in ustvarjalnosti. Mož dela, odgovornosti, odločnosti in pokončnosti. Fant, mož in oče, ki živi svoje očetovstvo v senci Boga. Kdo si ne želi takšnih fantov, mož in očetov?

Kot poglavar prve domače Cerkve je Jožef velik »izziv« tudi vsem nam duhovnikom in redovnikom.

Še posebej s praznikom Jožefa delavca pa Cerkev nanj kaže kot na vzor vseh, ki služijo vsakdanji kruh in jim je umsko, ročno, kulturno, družbeno, umetniško in politično delo pot posvečenja.

V letu sv. Jožefa Cerkev kliče: »Pojdite k Jožefu.«

iz majske številke glasila Naš zvon