Odsev Boga je naša skupnost

Ob prazniku naše župnije, Vidovi nedelji in godovnem dnevu sv. Vida, našega župnijskega zavetnika, smo se tudi letos še posebej ozrli k znamenjem vere, viru upanja in življenju naše župnijske skupnosti. "Devet že stoletij prebuja nas zvon ..." poje naša pesem in nas v potrditvi zaupanja Bogu skozi vso našo zgodovino opogumlja za hojo s Kristusom tudi danes.

Devet že stoletij prebuja nas zvon,
ki Vid mu glasnik je in zvesti patron.
Klic Božji močnejši od vseh je tegob,
zaupaj, o človek! jaz tvoj sem Gospod!

Zahvaljen Oče naš
in Kristus, Ti naš brat; 
naj Duh razliva se 
na vse ljudi zemlje!

So kuga in vojske preizkušale rod,
viharji, potresi pestili povsod;
molitev družinska jih spremljala je,
da zmogli so boje, krepili srce.

Zahvaljen Oče naš ...

Zakladnica vere zaupana je
nam, ki že pradedom dolgujemo vse;
v nemiru in strahu potujemo zdaj,
a Bog je naš Oče, kot bil je nekdaj.

Zahvaljen Oče naš ...

Zato utrdimo klecave noge, 
ker Kristus pozna prav vse naše želje.
On nesel bo križe in lajšal nam bol;
ohranimo vero, saj naš je simbol.

Zahvaljen Oče naš ...

       Himnična JUBILEJNA PESEM, ki jo je konec leta 1984 ob 900-letnici šentviške prafare napisal tedanji župnik, nadškof Alojz Uran, in za mešani zbor in orgle uglasbil dolgoletni šentviški organist prof. Maks Strmčnik, se vsako leto izvaja na praznik zavetnika sv. Vida.

Živeti s Kristusom danes je bila ob prazniku in voščilu vsem faranom tudi glavna vzpodbuda našega župnika. "Prazniki nas spominjajo na preteklost in nas zaznamujejo za prihodnost ... Ob tem pa je najpomembnejše za nas, sedanji rod, da danes živimo s Kristusom. On sam je postavil pot in nam pokazal načine, kako živeti z njim.

Kristus je za nas tu vsak dan, v koščku kruha in vina, ki postaneta čudež Boga med nami, v zakramentih in še posebej v tabernaklju. Med nami je in vsi lahko pridemo k njemu.

V vsakem človeku je Bog, vsak človek, brez izjem, je njegov odtis. Zato je odsev Boga naša skupnost; vsi ljudje, ki živijo z nami in ob nas. Kakšna velika priložnost, da lahko živimo Jezusovo besedo ljubezni.

Jezus živi med nami tudi po škofih in duhovnikih. Z nami je, če smo zbrani v njegovem imenu, z nami je, če smo zedinjeni.

Z nami je tudi, če smo sami. Če živim po njegovih kriterijih in zapovedih, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus.

Z nami je po Božji besedi. Njegove besede so vedno aktualne in nam dajejo odgovore na vse izzive življenja.

Z njim se še posebej srečujemo v bolečini in trpljenju. Vsaka bolečina, preizkušnja, trpljenje so obraz križanega in zapuščenega. Takrat nas Gospod še posebej obišče.

"JAZ SEM Z VAMI vse dni do konca sveta", nam zagotavlja.

Jezus je z nami; od nas pa je odvisno, ali ga sprejemo ali ne."

 


 

Slovesna sveta maša na Vidovo nedeljo, 13. junija 2021, je bila ob 10. uri. Tradicionalno župnijsko praznovanje po maši pa je bilo letos, zaradi še vedno epidemioloških razmer, samo v krogu bližnjih po domovih.

 

Na praznik svetega Vida, 15. junija 2021, so bile v naši cerkvi tri svete maše, ves dan pa celodnevno čaščenje Najsvetejšega ob različnih oblikah molitve.

Čaščenje Najsvetejšega je bilo letos obogateno tudi s koralni napevi v izvedbi Koralnega zbora Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom prof. Toneta Potočnika. Ubranemu petju lahko ponovno prisluhnete v zvočnem posnetku: