Gospodovo vstajenje – naše upanje!

V letošnjem postnem in velikonočnem času nam so nam bile – po dveh letih, ko smo največji krščanski praznik obhajali za zaprtimi vrati svojih domov – ponovno podarjene priložnosti občestvenega obhajanja postnih pobožnosti in slavljenja Kristusove zmage nad smrtjo. Spet smo se lahko skupaj veselili Gospodovega vstajenja – našega največjega upanja.

Naj nas fotoutrinki župnijskih pobožnosti in slavja spomnijo na skupna srečanja ob Gospodovi mizi in utrdijo zavest, da je Gospod vstal in živi in da bomo živeli tudi mi! ALELUJA!

 

Postni čas, vsako sredo in vsak petek    Pobožnosti križevega pota 

 

Cvetna nedelja, 10. april                          Spominjanje Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem

 

Veliki četrtek, 14. april                             Spominjanje Jezusove zadnje večerje z apostoli

 

Veliki petek, 15. april                                Spominjanje Jezusovega trpljenja in smrti na križu

 

Velika sobota, 16. april                             Spominjanje dneva, ko je naš Gospod ležal v grobu, in blagoslov jedi 

 

VELIKA NOČ, 17. april                               Velikonočno veselje in slavljenje 

ALELUJA! NAŠ GOSPOD JE VSTAL IZ GROBA. ALELUJA!

Velikonočna vigilija, vstajenjska procesija in sveta maša

 

Velikonočni ponedeljek, 18. april          Spominjanje Jezusovega prikazovanja učencema na poti v Emavs 

Sveta maša z zaobljubljeno protipotresno pobožnostjo na Šmarni gori

 

Foto: Robert Vurušič in Alojz Miklavčič