Vse nas sprejema in ljubi Jezusovo srce

Najprej prošnja letošnjim prvoobhajancem – ostanite Jezusovi vse življenje. Birmanci, ki se pripravljate na birmo – bodite dobra zemlja, na katero vam Bog v vašem življenju po svojem Duhu hoče sejati neštete darove. Pari, ki letos praznujete svoje obletnice porok – naj vse obljubljeno v vas živi še naprej, v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, v medsebojni ljubezni in spoštovanju. Fantje in dekleta, ki zaključujete osnovnošolski verouk – srečno z Božjo pomočjo in Marijinim varstvom na vseh vaših življenjskih poteh. Dragi župljani – ob sv. Vidu in farnem prazniku veliko občestvenega duha in novih priložnosti za rast Božjega kraljestva v naši župniji. Osnovnošolci, dijaki, maturanti in študentje – uspešen zaključek šolskega leta. Dragi državljani – iskrene čestitke ob dnevu državnosti.
Vse to se »dogaja« v mesecu juniju, v katerem nas vse sprejema in ljubi Jezusovo srce. Mesec junij je še posebej Kristusov. Mi pa v njegovem srcu.

župnik