Bogoslužja in obredi velikega tedna

V velikonočnem praznovanju, ki smo ga začeli s cvetno nedeljo, se bomo na Veliki četrtek se srečali z darujočim, na Veliki petek in soboto s trpečim in umrlim, na Veliko noč pa z vstalim Kristusom. Lepo vabljeni k bogoslužjem in obredom!

Podrobnejši razpored je objavljen v aktualni številki Našega zvona in v spletnem župnijskem koledarju.