Veliko noč praznujmo, ALELUJA!

Zveličar naš je vstal iz groba, vesel prepevaj, o kristjan!
Premagana je vsa hudoba, rešenja tvojega je dan.
Potrta je pekla oblast, o poj kristjan hvaležno čast!
Aleluja. Aleluja. ALELUJA!

Ob praznovanju Velike noči vsem želimo novo potrditev »vere in upanja« v Vstalega. Aleluja!