Blagoslovljen Božič

Kralja, ki prihaja,
pridite, molimo!
­
Kralju, ki prišel je,
vrata src odprimo!
­
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!