Jezusov “mat”

Apostol Pavel pravi: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno naše oznanjevanje in prazna naša vera.« In k tem besedam takoj pribije: »Toda Kristus je vstal od mrtvih«.

Tu je jedro naše vere. V tej veri so se zbirali Jezusovi učenci, to vero so kristjani živeli iz roda v rod, v tej veri živimo danes mi. Brez vere v Kristusovo vstajenje krščanstvo ne bi prestopilo meja Svete dežele. Brez sporočila o vstajenju se Cerkev ne bi širila med vse narode. Ljudje od tistega usodnega jutra – do danes – se zagotovo ne bi zbirali okrog nekega strohnelega trupla.

Zbiramo pa se okrog Živega Telesa. V Njem se nam odpirajo vrata brezkončne prihodnosti. Za našo dušo in za naše telo. V Njem bomo od naše šibke vere in boječega upanja prestopili k neskončnemu zrenju iz obličja v obličje in iz oči v oči.

Verjemimo. Smrt nima zadnje besede. Zadnjo besedo in MAT POTEZO ima Bog.

 

župnik

iz aktualne številke Našega zvona