Obiščite spletno stran Društav BPČ: https://bpc.si/

Glavne dejavnosti so:

1. Gledališka, v okviru katere delujeta dve skupini:
a) »Teater Šentviški«, ki je doslej realiziral naslednje igre: Županova Micka, George Dandin Bob iz Kranja, Kje je meja, Dve veseli, Kozlovska sodba v Višnji gori, Sluga dveh gospodov, To imamo v družini ter pripravljal vsakoletne recitale.

b) Mladinska skupina »Ta mlad teater« (Županova Micka, vsakoletne krajše igrice za Miklavžev večer in ob praznovanju materinskega dne).
2. Pevska
3. Narodopisna, ki vsako leto pripravi razstavo in zbira gradivo o življenju naših
prednikov.
4. Športna, ki vsako leto organizira tek in kolesarjenje po obronkih šentviške kotline in priredi turnir v odbojki. Člani društva tudi aktivno sodelujejo na tekaških prireditvah v Ljubljani in okolici.

Naše delovanje je zelo pestro. Ponosni smo na uspehe, ki smo jih dosegli v teh 15 letih obstoja. Zavedamo pa se, da je potrebno v vsako dejavnosti sproti vnašati nove in sveže ideje, nova spoznanja, nove zamisli. Prav zaradi tega bi radi popestrili delovanje društva z novimi člani.