Obiščite spletno stran Društav BPČ: https://bpc.si/

Smo kulturno društvo Blaž Potočnikova čitalnica (BPČ), ki je bilo ustanovljeno leta 1997, da bi spodbujalo kulturno življenje v domačem kraju. Iz zgodovine je namreč razvidno, da je bila kultura na tem območju že močno razvita tudi v preteklih stoletjih. Blaž Potočnik je kot šentviški župnik v sredini 19. stoletja ustanovil narodno čitalnico, saj je ob pravem času spoznal, kaj je najbolj pomembno za slovenski narod, da se bo duhovno in kulturno dvigal in se krepil. Zavedal se je, da lahko preživi le narod, ki bo imel bogato kulturo in negoval svoje korenine, predvsem pa spoštoval svoj jezik. V devetdesetih letih 20. stoletja se je nekaj zavednih ljudi odločilo, da je treba v kraju zopet oživiti kulturno dogajanje. Z ustanovitvijo Kulturno umetniškega društva (1995), in dve leti kasneje še z ustanovitvijo društva BPČ, so se v Šentvidu spet začele uprizarjati gledališke igre v izvedbi domačih igralcev, pod taktirko domačega režiserja. V tistem obdobju so delovali tudi trije pevski zbori. Društvo BPČ deluje v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti, preko katerega se tudi sofinancira.

Glavne dejavnosti so:
1. Gledališka, v okviru katere delujeta dve skupini:
a) »Teater Šentviški«, ki je doslej realiziral naslednje igre: Županova Micka, George Dandin Bob iz Kranja, Kje je meja, Dve veseli, Kozlovska sodba v Višnji gori, Sluga dveh gospodov, To imamo v družini ter pripravljal vsakoletne recitale.

b) Mladinska skupina »Ta mlad teater« (Županova Micka, vsakoletne krajše igrice za Miklavžev večer in ob praznovanju materinskega dne).
2. Pevska
3. Narodopisna, ki vsako leto pripravi razstavo in zbira gradivo o življenju naših
prednikov.
4. Športna, ki vsako leto organizira tek in kolesarjenje po obronkih šentviške kotline in priredi turnir v odbojki. Člani društva tudi aktivno sodelujejo na tekaških prireditvah v Ljubljani in okolici.

Naše delovanje je zelo pestro. Ponosni smo na uspehe, ki smo jih dosegli v teh 15 letih obstoja. Zavedamo pa se, da je potrebno v vsako dejavnosti sproti vnašati nove in sveže ideje, nova spoznanja, nove zamisli. Prav zaradi tega bi radi popestrili delovanje društva z novimi člani.