Vsako veroučno leto imamo v naši župniji verouk za starše. V okviru teh srečanj nas obiščejo tudi strokovnjaki s področja vzgoje. Prvo srečanje bo v prvi polovici šolskega leta, drugo pa v drugi. O datumih in temah »verouka za starše« boste pravočasno obveščeni v mesečnih oznanilih.

Urniki rednih srečanj staršev ob prejemu zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme Vaših otrok bodo prav tako objavljeni v aktualnih številkah Našega zvona.