Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Vpis otrok v 1. razred devetletke
Vpis v 1. razred veroučne šole bo v torek, 4. septembra, in v četrtek, 6. septembra, od 16.00 do 18.00 v Domu sv. Vida (Vidova učilnica). Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite njegov krstni list.

Vpis otrok 2., 4., 5., 6. in 7. razreda
Vpis bo v torek, 4. septembra, in v četrtek, 6. septembra, od 16.00 do 18.00 v Domu sv. Vida. Vpis potrebujemo zaradi enakomerne porazdelitve učencev po razredih.

Vpis prvoobhajancev (3. razred)  in birmancev (8. in 9. razred)
Vpis bo v torek, 4. septembra, in v četrtek, 6. septembra, od 16.00 do 18.00 v župnijski pisarni.

Vpisni kartonček
Vpisni kartonček (na povezavi) starši izpolnite že doma in ga osebno oddajte ob vpisu. Na ta način boste pripomogli k hitrejšemu vpisovanju. Prosimo, da navedete tudi e-naslov.

Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija ipd.).

Učbeniki
Pri vpisu lahko dobite nove ali stare učbenike. O podrobnostih se pogovorite ob vpisu.

Birmanci in birmanske skupine
Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v nedeljo, 7. oktobra, pri sv. maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava. Srečanje s škofom birmovalcem g. Francijem Šuštarjem bo v petek, 28. septembra, na prvi dan devetdnevnice.
Veroučenci letošnjega 8. razreda pa bodo šli k sv. birmi jeseni 2019. Datum sv. birme bo določen med šolskim letom. Vse leto se bodo prek različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem zakramenta.

Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja
V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo OŠ tistim učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, omogoča obisk verouka na tej šoli.  Otroci iz naše župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli obiskovati v domači župniji. Zato Vas prosim, naj otroci iz naše župnije hodijo v našo veroučno šolo. Verouk v domačem kraju je lepa naravna »zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Prav župnija je prvo in najpomembnejše mesto za pripadnost župnijskemu občestvu in domačemu kraju.

Priporočljiv dar za veroučno katehezo
Prosimo Vas, da prispevate priporočeni dar 20 € (lahko tudi več) za delno kritje stroškov veroučne šole (elektrika, ogrevanje, čistilna sredstva, katehetski pripomočki, nagrada za katehete (razen župnika, ki poučuje brezplačno)). Družine, ki imate pri verouku več kot dva veroučenca, oddate dar samo za dva otroka (kar pa ne velja za učbenike in delovne zvezke).

Spričevala
Veroučenci, ki še niso prinesli podpisanega spričevala ob koncu lanskega šolskega leta, naj obvezno vrnejo podpisano spričevalo ob vpisu.
Če spričevala od preteklega leta še niste prevzeli, ga boste v vpogled dobili pri vpisu, ko ga starši podpišete in vrnete katehetu.