Vpis otrok v 1. razred devetletke
Vpis v 1. razred veroučne šole bo v torek, 3. septembra, in v četrtek, 5. septembra,  od 17. do 18. ure v Domu sv. Vida (Vidova učilnica). Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil pa otrok krščen v drugi župniji, prinesite njegov krstni list, ki ga dobite v župniji krsta.

Vpis otrok 2., 4., 5., 6., 7. razreda
Vpis bo v torek, 3. septembra, in v četrtek, 5. septembra, od 17. do 18. ure v Domu sv. Vida. Vpis je potreben zaradi enakomerne porazdelitve učencev po razredih.

Vpis prvoobhajancev (3. razred)  in birmancev (8. in 9. razred)
Vpis je v torek, 3. septembra in v četrtek, 5. septembra, od 17. do 18. ure v župnijski pisarni(v župnišču-ne v Vidovem domu!).

Vpisni kartonček (na povezavi) starši izpolnite že doma in ga osebno oddajte ob vpisu. Na ta način boste pripomogli k hitrejšemu vpisovanju. Prosimo, da navedete tudi e-naslov.

Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija ipd.).

Učbeniki
Pri vpisu lahko dobite nove ali stare učbenike. O podrobnostih se bomo pogovorili ob vpisu.

 

Birmanci in birmanske skupine
Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v nedeljo, 6. oktobra, pri maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava.
Veroučenci letošnjega 8. razreda bodo šli k birmi jeseni 2020. Datum birme bo določen med šolskim letom. Vse leto pa se bodo prek različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem tega zakramenta (verouk, nedeljska sveta maša, prvi petek, sooblikovanje bogoslužja) V birmanskih skupinah se bodo srečevali tudi z animatorji in v sproščenem vzdušju poglabljali osebno vero.

Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja
V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo šole tistim učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, omogoča obisk verouka na tej šoli.  Otroci iz naše župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli obiskovati v domači župniji. Zato Vas prosim, naj otroci iz naše župnije hodijo v župnijsko veroučno šolo. Verouk v domačem kraju je lepa naravna »zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Župnija je prvo in najpomembnejše mesto za pripadnost župnijskemu občestvu in domačemu kraju.

Priporočljiv dar za veroučno katehezo
Prosimo Vas, da prispevate priporočeni dar 20 € (lahko tudi več) za delno kritje stroškov veroučne šole (elektrika, ogrevanje, čistilna sredstva, katehetski pripomočki, nagrada za katehete; župnik poučuje brezplačno). Družine, ki imate pri verouku več kot dva veroučenca, oddate dar samo za dva otroka (kar pa ne velja za učbenike in delovne zvezke).

Spričevala
Veroučenci, ki še niso prinesli podpisanega spričevala ob koncu lanskega šolskega leta, naj obvezno vrnejo podpisano spričevalo ob vpisu. Če spričevala od preteklega leta še niste prevzeli, ga boste v vpogled dobili pri vpisu in ga starši podpišete ter vrnete katehetu.