Veroučno leto 2021/2022

Vpis otrok v 1. razred devetletke
Vpis v 1. razred veroučne šole je v torek, 7. septembra, in v četrtek, 9. septembra,  od 16. do 18. ure v Domu sv. Vida (Vidova učilnica). Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite njegov krstni list, ki ga dobite v župniji krsta.

Vpis otrok 2., 4., 5., 6., 7. razreda
Vpis je v torek, 7. septembra, in v četrtek, 9. septembra, od 16. do 18. ure v Domu sv. Vida. Vpis je potreben zaradi enakomerne porazdelitve učencev po razredih.

Vpis prvoobhajancev (3. razred)  in birmancev (8. in 9. razred)
Vpis je v torek, 7. septembra in v četrtek, 9. septembra, od 16. do 18. ure v župnijski pisarni (v župnišču, ne v Vidovem domu!).

Vpisni kartonček (na povezavi) starši izpolnite že doma in ga osebno oddajte ob vpisu. Na ta način boste pripomogli k hitrejšemu vpisovanju.

Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija ipd.).

Učbeniki
Pri vpisu lahko dobite nove ali stare učbenike. O podrobnostih se bomo pogovorili ob vpisu.

Birmanci in birmanske skupine
Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v nedeljo, 10. oktobra, pri maši ob 10. uri. V septembru in oktobru jih skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava in »duhovne vaje« od 24. do 26. septembra v Ankaranu.

Veroučenci letošnjega 8. razreda bodo šli k birmi jeseni 2022. Datum birme bo določen med šolskim letom. Vse leto pa se bodo prek različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem tega zakramenta (verouk, nedeljska sveta maša, prvi petek, sooblikovanje bogoslužja). V birmanskih skupinah pa bodo skupaj z animatorji poglabljali osebno vero.

Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja
V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo šole tistim učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, omogoča obisk verouka na tej šoli.  Otroci iz naše župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli obiskovati v domači župniji. Zato Vas prosim, naj otroci iz naše župnije hodijo v župnijsko veroučno šolo. Verouk v domačem kraju je lepa naravna »zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Domača župnija je prvo in najpomembnejše mesto za pripadnost župnijskemu občestvu in domačemu kraju.

Priporočljiv dar za veroučno katehezo
Prosimo Vas, da prispevate priporočeni dar 20 € (lahko tudi več) za delno kritje stroškov veroučne šole (elektrika, ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki, nagrada za katehete). Družine, ki imate pri verouku več kot dva otroka, oddate dar samo za dva (kar pa ne velja za učbenike ter delovne in liturgične zvezke).

Spričevala
Zaradi epidemije ob zaključku preteklega veroučnega leta so spričevala ostala v arhivu veroučne šole.