Urnik sv. maš Šentvid:

delavnik 7.30, 19.00, nedelja 6.30, 8.30, 10.00, 20.00

Vpis otrok v 1. razred devetletke

Vpis v 1. razred bo v četrtek, 31. avgusta, in v petek, 1. septembra, od 15. do 18. ure v Domu sv. Vida. Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite njegov krstni list.

Vpis otrok od 2. do 9. razreda

Vpis k verouku bo v četrtek, 31. avgusta, in v petek, 1. septembra, od 15. do 18. ure v Domu sv. Vida. Vpis potrebujemo zato, da se veroučenci v enakomernem številu razporedijo k posameznim uram. Prvoobhajance (3. razred) in birmance (8. in 9. razred) bomo vpisovali v župnijski pisarni.

Za vse ostale razrede(1., 2., 4., 5., 6., 7. razred) je vpis v Domu sv. Vida. 

Vpisni kartonček, ki je priložen temu pismu, starši izpolnite že doma in ga osebno oddajte ob vpisu. Na ta način boste pripomogli k hitrejšemu vpisovanju. Prosimo, da navedete tudi e-naslov, ker kateheti tako lažje pošiljamo sprotna obvestila glede veroučnega dogajanja med letom.

Prosimo tudi, da starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija ipd.).

Učbeniki

Pri vpisu lahko dobite nove ali stare učbenike (natančnejše informacije so na strani 8).

Birmanci in birmanske skupine

Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v nedeljo, 15. oktobra, pri sv. maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava. Veroučenci letošnjega 8. razreda pa bodo šli k sv. birmi jeseni 2018. Datum birme bo določen med šolskim letom. Vse leto pa se bodo preko
različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem zakramenta svete birme (verouk, nedeljska sveta maša, prvi petek, sooblikovanje bogoslužja …). V birmanskih skupinah se bodo srečevali tudi z animatorji in v sproščenem vzdušju poglabljali svojo osebno vero. Znan pa je že datum duhovnih vaj, ki so namenjene prav njim.

Duhovne vaje bodo ob s. Rebeki v Kanjem Dolu od 20. do 22. oktobra ali od 10. do 12. novembra.

Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja

V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo OŠ je tistim učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, omogočilo obisk verouka na tej šoli. Otroci iz naše župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli obiskovati pri nas doma. Dragi starši, zato Vas spet prosim, da otroci iz naše župnije hodijo v našo veroučno šolo. Pri tem ne gre zgolj za verouk, ampak za »zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Prav
domača župnija je prvo in najpomembnejše mesto za pripadnost kraju in župnijskemu vernemu občestvu.

Spričevala

Tisti veroučenci, ki še niso prinesli podpisanega spričevala ob koncu lanskega šolskega leta, naj nujno vrnejo podpisano spričevalo ob vpisu. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat naj ga starši tudi podpišejo in takoj vrnejo katehetu.